1 października ruszyła amerykańska loteria wizowa DV-2015

Od 1 października 2013 r. przyjmowane są zgłoszenia na amerykańską loterię wizową w ramach programu DV-2015, dzięki której można wygrać tzw. zieloną kartę dającą prawo legalnego pobytu i pracy w Stanach Zjednoczonych. Aplikacje można składać przez najbliższe 30 dni do soboty, 2 listopada 2013 roku. W tegorocznej edycji loterii mogą brać udział obywatele polscy.

Nie ma żadnych kosztów związanych z rejestracją w programie DV, ale osoby, które chcą wysłać swoje zgłoszenie, muszą mieć co najmniej średnie wykształcenie lub co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego w ciągu ostatnich pięciu lat w zawodzie, do wykonywania którego niezbędne są co najmniej dwa lata szkolenia.

Szczęśliwcy, którzy wylosują zielone karty, przejdą szczegółowy proces weryfikacyjny obejmujący sprawdzanie ich karalności i stanu zdrowia.

W loterii zostanie przyznanych 50 tys. wiz stałego pobytu, jednakże nie więcej niż 3,5 tys. dla obywateli jednego państwa. Sprawdzenie statusu uczestnika będzie możliwe
począwszy od 1 maja 2014.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w loterii wizowej 2015 mogą znaleźć dokładne instrukcje w języku angielskim i polskim na stronach internetowych Departamentu Stanu:

Zgłoszenia należy składać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez adres internetowy https://www.dvlottery.state.gov.

Wymagane Informacje

Podobnie jak w latach ubiegłych, przed przystąpieniem do wypełniania formularza warto przygotować sobie następujące dane:

 1. Nazwisko i imię wnioskodawcy (dokładnie, jak w paszporcie)
 2. Data urodzenia (dzień – miesiąc – rok)
 3. Płeć
 4. Miejsce urodzenia
 5. Kraj urodzenia - obecnie używana nazwa kraju, w którym znajduje się miejsce urodzenia uczestnika
 6. Kraj kwalifikujący do wzięcia udziału w loterii. Kraj kwalifikujący do uczestnictwa będzie zazwyczaj krajem urodzenia i nie zależy od obecnego miejsca zamieszkania.
 7. Zdjęcia elektroniczne głównego wnioskodawcy oraz wszystkich członków rodziny
 8. Adres do korespondencji z nazwą województwa i kraju zamieszkania oraz kodem pocztowym
 9. Kraj obecnego zamieszkania
 10. Numer telefonu (nieobowiązkowo)
 11. Adres e-mail
 12. Posiadane wykształcenie (należy zaznaczyć najwyższy poziom wykształcenia)
 13. Stan cywilny
 14. Liczba dzieci (stanu wolnego) poniżej 21 roku życia, w tym dzieci adoptowane i pasierbów
 15. Dane współmałżonka (imię i nazwisko, data urodzenia, płeć, miejsce urodzenia oraz zdjęcie)
 16. Dane dzieci (imiona i nazwiska, daty urodzenia, płeć, miejsce urodzenia oraz zdjęcia)

Zdjęcia

Do składanego wniosku należy dołączyć zdjęcie własne, współmałżonka i dzieci do lat 21, wykonane drogą cyfrową bądź zeskanowane ze zwykłego zdjęcia. Jeżeli dołączona fotografia nie spełni podanych wymagań, system komputerowy automatycznie odrzuci formularz zgłoszenia i proces trzeba będzie rozpocząć od nowa.

 1. Fotografie muszą być ostre i przedstawiać twarz z przodu (en face) na jasnym tle bez nakrycia głowy lub ciemnych okularów
 2. Twarz powinna zajmować 50% do 69% powierzchni fotografii. Wysokość oczu (mierzona od dołu obrazu do poziomu wzroku) powinna mieścić się pomiędzy 56% a 69% wysokości obrazu.
 3. Zdjęcia muszą przedstawiać pojedyncze osoby
 4. Fotografia musi być w formacie JPEG
 5. Fotografia musi być kolorowa
 6. Głębia (depth) kolorów powinna być 24-bitowa.
 7. Zdjęcie wykonane cyfrowo musi mieć rozdzielczość co najmniej 600 x 600 pikseli. Głębia kolorów może być 24-bitowa.
 8. Wielkość zdjęcia nie może przekraczać 240 KB

Fot. Polonia.net