1. Austriapol
  Jest niezależną dwujęzyczną witryną internetową z siedzibą w Wiedniu. Głównym celem witryny jest prezentacja Polonii w Austrii oraz przekazywanie informacji z dziedziny kultury, sztuki i gospodarki. Umożliwiamy również prezentację firmom polskim i austriackim.
  http://www.austriapol.com
 2. Polonia Tyrol
  Związek Polaków w Tyrolu powstał w 1975 r. z inicjatywy grupy Polaków zamieszkujących w Tyrolu.
  http://www.poloniatirol.com
 3. Polonika
  Polonijny serwis informacyjny w Austrii.
  http://www.polonika.at
 4. Stowarzyszenie Polskich Inzynierów i Techników w Austrii - Verein Polnischer Ingenieure
  Witryna stowarzyszenia polskich inżynierów w Austrii, Homepage der Verein Polnischer Ingenieure in Österreich.
  http://www.vpivienna.org