1. Bialorus.pl - portal informacyjny
  Społeczeństwo, historia, kultura, polityka, inicjatywy.
  http://www.bialorus.pl/
 2. Głos znad Niemna na uchodźstwie
  Pismo Związku Polaków na Białorusi. Geneza konfliktu Związku z władzami na Białorusi oraz wiadomości i publikacje w dziedzinach kultury, oświaty, historii, religii i młodzieży.
  http://www.zpb.org.pl/
 3. POLACY.BY
  Serwis Informacyjny Polaków na Białorusi (organ Związku Polaków na Białorusi nieuznawanego przez władze RP - prezes Stanisław Siemaszko)
  http://www.polacy.by/