1. Kongres Polaków w Republice Czeskiej
  Pierwsza dziewięcioosobowa Rada Polaków została wyłoniona z pośród 298 delegatów pierwszego tzw. Zlotu Polaków w Republice Czeskiej, który odbył się 3 marca 1990 roku w Czeskim Cieszynie.
  http://www.polonica.cz
 2. Polacy w Pradze
  Forum dyskusyjne.
  http://polacywpradze.blox.pl/html
 3. Wiarus
  Kwartalnik Koła Polskich Kombatantów w Republice Czeskiej, wydawany od roku 1991 r. tj. daty założenia organizacji.
  http://www.wiarus.wz.cz/
 4. Zaolzie.org
  Serwis informacyjny - historia i współczesność.
  http://www.zaolzie.org/