1. Estonia online
    Od 2004 roku działamy pod patronatem Ambasady Republiki Estonii w Polsce. Witryna jest jedyną o Estonii z tego typu wyróżnieniem.
    http://www.eesti.pl
  2. Związek Polaków w Estonii
    Podstawowym celem Związku jest reprezentowanie interesów oraz ochrona praw Polonii Polaków przebywających w Republice Estońskiej, wzmocnienie pozycji i prestiżu środowiska polonijnego, zachowanie polskiego dziedzictwa narodowego, organizacja nauczania języka polskiego i utrzymywania kontaktów Polonii z krajem ojczystym.
    http://www.polonia.ee/