Polonia w Ameryce Południowej

 1. Amazonia Paradise - polskie Biuro Podróży w Kolumbii
  Pierwsze i jedyne polskie biuro podróży zlokalizowane w sercu Amazonii. Amazonia Paradise organizuje kreatywne wycieczki do największego lasu tropikalnego oraz ekosystemu na świecie - amazońskiej dżungli.
  http://www.amazoniaparadise.com
 2. Polska Misja Katolicka w Argentynie
  Zajmuje się duszpasterstwem wychodźctwa polskiego i utrzymywaniem polskości tegoż. Informacje o misji, polskich ośrodkach duszpasterskich i księżach zakonnych w Argentynie.
  http://www.pmk.org.pl
 3. Polska Misja Katolicka w Brazylii - Kurytyba
  Historia Misji, życiorysy jej rektorów, informacje o obecnej działalności rektorskiej.
  http://www.tchr.org/pmkcuritiba/index_pl.html
 4. Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej w Urugwaju
  Adres kontaktowy, informacje o kaplicy, w której są Msze św. dla Polaków.
  http://www.tchr.org/montevideo
 5. USOPAŁ - Unia Stowarzyszeń i Organizacji Polonijnych Ameryki Łacińskiej
  Unia Stowarzyszeń i Organizacji Polonijnych Ameryki Łacińskiej została powołana, jako organizacja łącząca Polonię wszystkich krajów Ameryki Łacińskiej, na I Kongresie Polonii Ameryki Łacińskiej, który odbył się w 1993 roku w Buenos Aires i Punta del Este.
  http://www.usopal.com/