Polonia w Europie

 1. Europejska Unia Wspólnot Polonijnych
  Europejska Unia Wspólnot Polonijnych, zwana dalej Unią, jest otwartym, demokratycznym związkiem centralnych i ogólnokrajowych organizacji polskich i polonijnych, mających swoją siedzibę i działających w europejskich krajach osiedlenia.
  http://www.euwp.org/
 2. EFLP - Europejskie Forum Lekarzy Polskich
  Europejskie Forum Lekarzy Polskich jest Towarzystwem zarejestrowanym w Warszawie i skupiającym lekarzy polskich, jak i polskiego pochodzenia- pracujących i mieszkających poza granicami Polski, którego celem jest działalność naukowa, dydaktyczna i społeczno-zawodowa. lekarzy i innych członków EFLP.
  http://www.euro-medforum.com
 3. Fundacja Pomost - Pomoc Polakom na Wschodzie
  Organizacja pozarządowa, niedochodowa i opierająca swoją działalność na społecznym zaangażowaniu wolontariuszy i członków Fundacji.
  http://www.pomost.org.pl
 4. Pomoc Polakom na Wschodzie
  Witryna Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie. Misją Fundacji jest niesienie pomocy i wspieranie Polaków zamieszkałych w krajach byłego ZSRR i byłego bloku komunistycznego w Europie Środkowej i Wschodniej.
  http://www.pol.org.pl